top of page

Visie

De tuinen die wij maken  zijn tuinen waarin u zich prettig voelt. Wij brengen de natuur dichter bij huis. Tegelijkertijd laten we zien dat door meer op de natuur te vertrouwen, het beheer reuze meevalt. Bezig zijn in de tuin is een gezonde en ontspannen activiteit, waar je blij van wordt!

Het ontwerp met het beplantingsplan zorgt voor een mooi aanzicht door het jaar heen. Dus we kijken niet alleen naar de bloei, maar ook naar bladverkleuring, vorm, zichtlijnen, tuinlagen, zitgedeelten, speelplekken, wandelpaden en nog veel meer. 

Een tuin maken wij niet alleen voor u, maar ook voor vogels en insecten en mogelijk zelfs kleine zoogdieren en amfibieën. Zo wordt uw tuin echt levendig. We beginnen met de bodem ook die moet vol leven zijn. Een grote biodiversiteit zorgt ervoor dat de bodem vruchtbaar blijft en dat zorgt uiteindelijk voor het welzijn van mens, plant en dier. Wij bekijken ook of de tuin klimaat adaptief ingericht kan worden . Zijn er bv mogelijkheden voor verkoeling in de zomer en waterberging. Het streven is een tuin die in evenwicht is. Natuurlijke vijanden zullen dan plaagdieren vanzelf komen bestrijden. Materialen proberen we te hergebruiken of van dichtbij te betrekken.

relaxing in garden.jpg

Ecologisch tuinieren, de spelregels

 • Geen chemische bestrijdingsmiddelen tegen allerlei ziekten en plagen. Je kunt wel gebruik maken van natuurlijke vijanden of plantaardige middelen. Voorkom ook ziekten en plagen door te zorgen voor een goed leefmilieu voor de planten. 

 • Geen kunstmest ; in de natuur wordt dat ook niet toegevoegd. Kunstmest heeft nogal wat nadelen: het spoelt gemakkelijk weg, de anorganische zouten onderdrukken de activiteiten van de bacteriën zodat ze het bodemleven aantasten. Het brengt geen gram humus in de grond en verrijkt de grond niet. Bij teveel of bij een gift in de zon geeft het verbrandingsverschijnselen op het blad.

 • Wel (beetje) organische mest  Deze bevat naast de elementen ook sporenelementen. De elementen komen langzamer vrij (daarom al in het najaar geven), wat ook tot gevolg heeft dat de wortels meer moeten zoeken. Op die manier ontwikkelen ze zich beter.

 • Zelf composteren Mooi zo’n kringloopsysteem. Het afval wat overblijft na harken, snoeien en wieden wordt gerecycled en komt terug in de tuin als compost. Compost verbetert de structuur van de grond en daarmee ook de waterhuishouding. De grond houdt het vocht beter vast en voedingsstoffen zullen minder vlug uitspoelen. Het humusgehalte gaat omhoog en daar profiteert het bodemleven weer van. Verantwoordelijk voor deze omzetting zijn miljoenen levende organismen als insecten, duizendpoten, regenwormen, schimmels en bacteriën. Bij dit verteringsproces vinden er allerlei chemische processen plaats en daarbij komt warmte vrij, die in een grote hoop flink kan oplopen.

 • Zo min mogelijk  snoeien. Bedenk hoe groot de planten worden en geef ze de ruimte.

 • Laat groeien wat groeit en afvallen wat het niet doet. Niet koste wat het kost met allerlei trucs een plant op die plaats willen handhaven. Groeit dat kruid daar goed, prima laten groeien. Wil een andere plant daar niet, dan niet.

 • Nooit schoffelen. Dit maakt de wortels van oppervlakkig wortelende planten als rozen kapot en bovendien verstoort dit het bodemleven.

 • Ruimen in het voorjaar. Planten rustig af laten sterven. Dit heeft ook te maken met een andere kijk op wat is mooi aan de tuin. Trend is om in al die uitgebloeide bloemaren het mooie te zien. Sommige mensen vinden het een rotzooitje.  Maar het is een andere manier van kijken. Wij zijn zoo gewend aan 'netjes'. Bijkomend voordeel voor de vogels en de insecten is dat er zo nog lang voedsel en nestmateriaal in de tuin is.

 • Rommelhoekjes en onkruid. Ja wat is 'onkruid' eigenlijk?  Het is ongewenst kruid voor ons maar veel insecten leven ervan. De brandnetel is een waardplant voor verschillende vlindersoorten (dagpauwoog, atalanta, kleine vos, landkaartje en distelvlinder) de rupsen eten deze plant. Een stapel takken in de tuin is een prima schuilplaats voor de egel. En die houdt het slakkenbestand op peil.

 • Met bodembedekkers de bodem afdekken . Dit geeft de wortels schaduw en het scheelt  bovendien onkruid wieden. Ook dit is een andere zienswijze. Velen vinden die zwarte aarde mooi en opgeruimd.    

 • Naast het plantenleven ook het dierenleven stimuleren. Daarbij denken aan vogels, insecten, egels, muizen, vlinders etc. Zij hebben allen, hoewel we blijer met de een dan met de ander zijn,  hun functie in de tuin.

bottom of page